NAŠE SADY

Nevnímáme naše sady jen jako zdroj surovin, ale také jako důležitý krajinotvorný prvek. Vždyť před sto lety rostlo ve Vizovicích více než 70 tisíc ovocných stromů, na počátku 21. století však už jen zlomek tohoto množství. Stromy mají také významný ekologický aspekt – pomáhají zmírnit ztrátu povrchových i podzemních vod. Výsadba stromů tak pomáhá mírnit dopady současných klimatických změn.

RUDOLF JELÍNEK a.s.

Naším dlouhodobým záměrem je vlastnit v České republice zhruba 200 hektarů vlastních výsadeb ve třech produkčních lokalitách – a pomalu se k těmto číslům blížíme.

V roce 2021 obhospodařujeme 190 hektarů vlastních sadů.

POJĎTE SE S NÁMI PODÍVAT NA KOUZLO NAŠICH SADŮ
A DOZVĚDĚT SE VÍCE