VÝROBA

Základem dobrého produktu je především surovina, a ta je v případě ovoce z vlastních sadů jednoznačně zajištěna. Sklizeň vizovických švestek probíhá po jednotlivých odrůdách.

Švestky jsou očesány za pomoci setřasače. Ze sběrné plachty jsou pak shrnuty na dopravník, na jehož konci jsou díky ventilátoru očištěny o případné listy a drobné nečistoty, a dále putují do přepravek. Ihned po sklizni je ovoce přepraveno do závodu, kde probíhá jeho další zpracování.

Po jednotlivých odrůdách jsou švestky sypány do příjmové vany, odkud jsou šnekovým dopravníkem vedeny k mlýnku. Zde je ovoce rozemleto a zachyceno v zásobníku, z něhož je čerpadlem dopravováno do fermentačních tanků. Ty jsou řádně označeny názvem odrůdy i datem příjmu.

Proces kvašení

Proces kvašení probíhá při běžné teplotě okolí za pomoci přirozených kvasinek, které se nacházejí na povrchu ovoce, řádově několik týdnů. Během fermentace se v kvasu snižuje obsah cukru, naopak teplota a obsah alkoholu se zvyšují.

Prokvašené ovoce je vedeno ke zpracování do destilace. Vizovickou slivovici vyrábíme vícestupňovou destilací v měděných kotlích německé značky Arnold Holstein, které jsou vyhřívány nepřímo parou. Výsledný vysokostupňový destilát je před dalším zpracováním uložen ve skladovacích nádobách.

Další úprava destilátu probíhá v procesu egalizace. Probíhá zde ředění destilátu na požadovaný objem alkoholu i následné zrání po dobu minimálně 365 dní. Vizovická slivovice odrůdová (bílá) je připravena z nejlepší odrůdy daného ročníku, zlatá Vizovická slivovice je pak pečlivě vybranou kombinací několika odrůd vizovických švestek a svou zlatavou barvou a plnou ovocnou chuť získává zráním na sušených vizovických švestkách.

Výsledkem celého procesu je prémiová Vizovická slivovice, která nadchne všechny milovníky „ovoce v tekuté podobě“. Každá láhev je ručně opatřena etiketou s unikátním číslem. Tím se Vizovická slivovice řadí k opravdovým sběratelským exemplářům.

Galerie